ORARI
E hënë - E dielë: 09:00 - 10.00pm

Karriera

Zgjidh JUMBO

Punonjësi në JUMBO por edhe në të gjithë Balfin Group shihet si një vlerë e shtuar e kompanisë. Të punosh në JUMBO do të thotë të ndjehesh i respektuar, pasi i trajtojmë punonjësit me ndershmëri dhe drejtësi. Opinioni i punonjësve në JUMBO është gjithmonë i mirëpriur por shkon edhe më gjerë, pasi merret në konsideratë dhe i përfshijmë në vendimmarje. Në JUMBO dallojmë dhe promovojmë performancën e lartë, ku vetëm gjatë vitit të shkuar numërohen rreth 20 promovime në pozicione të rëndësishme të kompanisë. Besimi tek punonjesit tanë, njohja e opinioneve, meritave dhe kontributit të tyre, motivon punonjësit tanë dhe i ndihmon ata në rrugën e promovimit dhe suksesit.

Procesi i Rekrutimit

Në këtë etapë të gjatë janë disa faza deri në gjetjen e Punonjësit për një vend vakant. Fillimisht, krijohen njoftimet përkatëse dhe publikimet e tyre ku shikohet mundësia e zëvëndësimit të posteve vakante me punonjës të brendshëm. Në rast se databaza dhe aplikimet e brëndshme nuk i përmbushin kriteret e kërkuara, fillohet menjëherë me fushatën e rekrutimit dhe me publikimin e njoftimit. Burimet Njerëzore bëjnë shpalljen e posteve vakante në “Website” e Shoqërise dhe në media, në rrjete sociale ose ne portale te ndryshme online ku qartësohet dhe data e mbylljes së aplikimeve caktojë dhe një afat minimal gjatë të cilit aplikantët duhet të paraqesin dokumentactionin e kërkuar.

Procesi i seleksionimit:
Mblidhen dhe analizohen të gjitha aplikimet e kandidatëve.Procesi i seleksionimit fillon me testimin. Si një minimum i domosdoshëm konsiderohen testet logjike dhe personaliteti. Nëse kandidatët do t’i kalojnë këto teste, perzgjidhen për intervistë. Në këtë fazë intervistuesit rekomandojnë kandidatin për Intervistë tjetër, për punësim ose ruhet për pozicione të tjera që mund të hapen në të ardhmen në kompani.

Përgatitet Oferta zyrtare e punësimit.

Punësimi dhe Prezantimi i punonjësve të rinj me shoqërinë.

JUMBO Ofron

JUMBO respekton dhe zbaton me seriozitet Ligjin e Punës dhe të gjitha dispozitat dhe nenet e tjera ligjore të përcaktuara në Republikën e Kosovës duke siguruar të drejtat dhe liritë e plota të punonjësve. Përfitimet varen nga kategoria, niveli dhe vendndodhja e postit të punës.

JUMBO investon në punonjësit e vet duke i zhvilluar dhe trajnuar vazhdimisht. Si pjesë e Grupit Balfin, trajnimi dhe zhvillimi profesional i punonjësve është fokusi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. Me synimin për një investim të vazhdueshëm në zhvillimin profesional, JUMBO përgjatë vitit realizon trajnime të ndryshme. Trajnimet janë të shumë llojshme pasi edhe pozicionet e punëve janë dinamike dhe të ndryshme nga njëri-tjetri.

Kur JUMBO investon në zhvillimin profesional të punonjësve bën të mundur që promovimi i tyre të jetë një praktikë e vazhdueshme pasi vetëm përgjatë një viti shihen më shumë se 20 promovime. Si punonjës i JUMBO ju do të keni mundësinë për t’u rritur në karrierë dhe për t’u zhvilluar profesionalisht duke dhënë kontributin tuaj të vazhdueshëm. Si kompania lider dhe e vetme e llojit të vet në tregun shqipatar, JUMBO numëron rreth115 punonjës në pozicione të ndryshme menaxheriale dhe operacionale në Kosovë, respektivisht në Fushë Kosovë, Prishtinë dhe Prizren dhe shumë shpejt do e zgjerojë stafin e vet së bashku me zgjerimin edhe të rrjetit të dyqaneve.